דף הבית >> פעילויות >> כנסים >> הכנס ה-7 של האיגוד >> תקצירי הרצאות הכנס
 
תקצירי הרצאות הכנס:


מושב פתיחה, מנחה: אור עמרי  


9:00-9:30  
דברי פתיחה  
אור עמרי, יו"ר איגוד ITS ישראל
ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן, יו"ר וועדת הכלכלה של הכנסת
 
 
                                                
9:30-10:10
 
Keynote Lecture:
Prof. Nathan H. Gartner, U. of Mass. Lowell, MA, USA
 

Smart mobility is an essential component of the evolving concept of smart cities.

Intelligent Transportation Systems (ITS) have evolved from highways and automobiles to
encompass multimodal systems and urban mobility. They are moving towards greater
connectivity and automation – processing vast amounts of data – and placing the user at the
center of a mobile and connected system. The presentation describes emerging intelligent
transportation solutions using traffic analysis and prediction capabilities for comprehensive
traffic management. It also discusses the US DOT program vision for connected vehicles and
the potential for a wealth of dynamic mobility applications that will make travel not only safer,
but smarter and greener.
 
 
10:10-10:30    
התכנית הלאומית למערכות תבוניות בתחבורה
ד"ר שי סופר, המדען הראשי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 
מדינת ישראל ביצעה בשנים האחרונות קפיצת מדרגה בתחומי התחבורה היבשתית - בתשתיות המסילות והדרכים, בשירותי התחבורה הציבורית ובבטיחות בדרכים. הגידול הרב במספר כלי הרכב הפרטיים מעיד בין היתר על שיפור ברמת השירות של רשת הדרכים, והתוצאה של כל אלו היא שאפשרויות הניידות הפתוחות בפני תושבי ישראל השתפרו משמעותית לעומת העשורים הקודמים.
יחידת המדען הראשי במשרד התחבורה מובילה מזה שנים תכנית לקידום הפיתוח של מערכות תבוניות לתחבורה. מערכות תבוניות לתחבורה  (ITS-Intelligent Transportation Systems)מאפשרות הכנסת שיפורים מהותיים במערכות התחבורה והגברת יעילותן, העלאת רמת הבטיחות, שיפור רמת השירות, שמירת איכות הסביבה וחיסכון משמעותי במשאבים ובזמן.  התכנית כוללת את המרכיבים הבאים:
  • פיתוח ארכיטקטורת ITS לאומית לישראל: ארכיטקטורת ITS היא תכנית אב ומפת דרכים לתכנון השילוביות של מערכות ויישומי ITS בישראל.  הארכיטקטורה מתארת את האופן שבו מערכות ITS מורכבות יתקשרו בין חלקי המערכת, וכיצד יישומי ITS יעבירו מידע בניהם. 
  • תקינת ITS: אימוץ תקנים בינלאומיים או פיתוח תקנים ישראלים מקוריים על מנת לאפשר שילוב בין מערכות ITS בין רשויות שונות ובין יצרנים וספקים שונים.
  • הטמעת תהליכי תכנון פרויקטי ITS : הטמעת מתודולוגית תכנון המבוססת על תהליכי הנדסת מערכות וגיבוש תהליך לבדיקת עמידה בדרישות התכנון.
כיום, יש כחמישה מחקרים בתחום האמורים להסתיים עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2015, שני מחקרים בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי (ERA-NET Transport) , מחקרים ופרויקט חלוץ המבוצעים על ידי תאגידים ממשלתיים (חברת נתיבי ישראל וחברת יפה נוף). המשרד פרסם לפני כחודש "קול קורא 2014" הכולל התייחסות לתחום הטכנולוגי.
משרד התחבורה מתכוון להגדיל את תקציבי המחקר בשנים הקרובות. כתוצאה מכך, יהיה אפשר לפרסם מספר "קולות קוראים" מדי שנה, ולהגדיל את היקף המימון הניתן לכל מחקר ואת מספר המחקרים והתכניות בתחום מערכות תבוניות לתחבורה.
 
 
 
10:30-10:50   
יישומי מערכות ITS לשיפור בטיחות ברכבת
אלכס דובוב, ראש מנהלת איתות וטכנולוגיה, חטיבת פיתוח, רכבת ישראל


בתחילת שנות ה- 90 של המאה הקודמת, החליט האיחוד האירופי על פיתוח מערכת  ERTMS שליטה ובקרה על תנועת הרכבות: מערכת חדשה, אחידה, מתקדמת ובטיחותית ביותר.
הצורך המרכזי בפיתוח המערכות נבע מהעובדה, שבמשך יותר ממאה שנים התפתחו באירופה עשרות מערכות שונות, אשר "לא מדברות" האחת עם השנייה, עם רמת בטיחות שונה ובשפות שונות.
על מנת לאפשר לרכבות לחצות מדינות באירופה ללא בעיות (Interoperability), לשפר בטיחות, להגדיל ולשפר את קיבולת הרכבות, הוחלט לפתח את הסטנדרט האירופי האחיד –  ERTMS European Rail Traffic Management System.
 

מושב בוקר, מנחה: ד״ר משה בקר 
 
 
11:10-11:40 
Guest Lecture:
Anders Eugensson, Director, VOLVO, Gothenburg, Sweden

Until one decade ago, the focus on motor vehicle safety was to constantly improve the crashworthiness of vehicles which significantly reduced the number of casualties in traffic. During the last decade the focus has shifted towards technologies for assisting drivers and preventing crashes which has created systems that can stabilize the vehicle, warn drivers of a conflict, brake automatically, steer away, keep a distance and measure the state of the driver. This development has the potential of totally eliminating crashes and also to take the first steps towards self-driving cars.
 
 
11:40-12:00    
מערכות תבוניות שיתופיות (Cooperative-ITS) - הדור הבא של ה-ITS?
זאב שדמי, ראש תחום מחקר ופיתוח טכנולוגי ביחידת המדען הראשי,

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שינוי מהותי מתרחש בשנים האחרונות בעולם ה-ITS - הוספת "שיתופיות" למערכות תבוניות לתחבורה, כך במקור – Cooperative Intelligent Transportation Systems, או בקיצור: C-ITS. המהפכה שמבטיחים יוזמי ומקדמי הרעיון היא מתן האפשרות להעברת מסרים והיווצרות רשתות תקשורת אלחוטיות מקומיות אד-הוק בין כלי רכב למתקני דרך ובין כלי רכב לכלי רכב אחרים, לצורך העברת נתונים ומידע נקודתיים בזמן אמת.
האפשרות ליצירת דיאלוג תקשורת אד-הוק בין כלי רכב נועדה בראש ובראשונה לאפשר יישומי בטיחות אקטיבית. כל כלי רכב ישדר בתדירות גבוהה (עד 10 פעמים בשנייה) את מיקומו, מהירותו, כוון נסיעתו, ומספר מצומצם של נתונים כמו למשל פעולת ABS/ESC ופתיחת כריות אויר.


כל כלי הרכב שיעברו בסביבה קרובה ידעו אחד על השני, ובכל כלי רכב יוכל מחשב הרכב לזהות מצבי סיכון המחייבים יצירת התרעה, או במקרים קיצוניים גם להתערב בפועל כדי למנוע תאונה ודאית.
פרוטוקול תקשורת DSRC 5.9 GHz פותח במיוחד לצורך C-ITS, והוא היחיד העונה על הדרישות של יישומי בטיחות קריטיים לתקשורת בין רכב לרכב, אך עדין קיים צורך בבחינת התאמתה במצבים שונים בתנאי "אמת".
יחד עם התועלות הצפויות ישנם סימני שאלה לגבי האפקטיביות וגם מתרבים הסיכונים. חלק מהיישומים תלויים באופן קריטי בשיעור החדירה, וחלק גדול ניתן למימוש באמצעות תקשורת סלולרית. מרכיב התקשורת החיצונית לכלי רכב אחרים וליחידות צד הדרך פותח "שער כניסה" חדש לאיומי Cyber ומציב אתגרים חדשים להבטחת עמידות בפניהם.
 
 
12:00-12:20
משה רייניץ, מפעל להב, התעשייה האווירית

SkyTran הינה מערכת תחבורה עתידית וחדשנית, המבוססת על עיקרון הריחוף המגנטי הפאסיבי. הרעיון משלב נוחות של מונית, המסיעה את הנוסע ישירות מנקודת המוצא ליעד ללא עצירות ומצד שני פתרון תחבורה להסעת המונים. הרעיון מבוסס על קרוניות קטנות אשר ינועו באופן אוטונומי על גבי מסילות עיליות באופן שלא יופרעו על ידי התחבורה הקיימת. הריחוף יאפשר תנועה מהירה ללא חיכוך שתהיה גם חסכונית מבחינה אנרגטית.
ההרצה תציג את עקרונות המערכת, את עקרונות הריחוף הפאסיבי ואת תכניות הפיתוח וההקמה של המערכת בארץ.
 
 
12:20-12:40    
עתיד טכנולוגיות מידע ותקשורת בתעשיית החניה
פרופ׳ יצחק בננסון, ראש המעבדה לגיאוסימולציה, אוניברסיטת תל אביב
וד"ר נדב לוי, CTO,  Parklife


תחבורה הינה נושא מושך ליישום של טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT).  טלפונים חכמים וציוד GPS מספקים מידע מפורט ומדויק על תנועת אנשים וכלי רכב. מידע זה יכול לשמש לשיפור מצב התנועה, החל מהכוונת נהגים לדרכים חלופיות בשעות העומס ועד מערכות ניווט המשתמשות בחוכמת המונים. שימוש יעיל ב-ICT להערכת התנהגות אנושית תוך חיפוש חניה ולצורך קביעת מדיניות החניה באזור או בעיר כולה מצד אחד ולשיפור יכולות חיפוש החניה של נהג בודד מצד שני יועילו הן למקבלי ההחלטות והן לנהגים הפרטיים.

אנו נציג את חזית השימוש ב- ICT בתחום החניה, כולל מודלים עכשוויים לקביעת מדיניות וניהול החניה ופיתוחים חדשים שמטרתם ליידע ולהכוון את הנהגים למציאת מקום חניה.
 
 
12:40-13:00    
המכונית האוטונומית - נקודת השיא או השפל?
ד"ר משה גבעוני, היחידה למחקר תחבורה, אוניברסיטת תל אביב


העובדה שרוב הנסיעות בעולם המערבי הן ברכב הפרטי, ובשאר העולם שואפת החברה להגיע לכך, מלמדת יותר מכל על ההצלחה של המכונית. אם כך, פיתוח המכונית האוטונומית יסמן את שיא הצלחתה של המכונית. אולם, יותר ויותר אנו עדים ומודעים לבעיות שיוצרת המכונית והאיום שלה על השגת תחבורה בת-קיימא. המכונית האוטונומית עשויה אם כך לסמן דווקא את נקודת השפל של המכונית.
בהרצאה זאת תשמש המכונית האוטונומית דוגמא לתפקיד של פיתוח טכנולוגי בקידום מדיניות תחבורה. למערכות תבוניות לתחבורה הפוטנציאל לתרום למעבר לתחבורה בת קיימא אבל באותה מידה הן יכולות גם להוות מכשול למעבר שכזה. טכנולוגיה היא רק כלי במדיניות תחבורה, היא לא תחליף למדיניות.
 
 

מושב צהריים, מנחה: ד״ר ישראל פלדמן    
 
 
14:00-14:20
ד"ר משה בקר, מנהל אקדמי-תחבורה, מכון הגליל הבין-לאומי לניהול

הקונגרס העולמי של ITS ה-21 התקיים הפעם בשנת 2014 בדטרויט שבמדינת מישיגן בארה"ב. קונגרס זה הופך  לאורך השנים, הן בממדיו והן באיכותו למוקד מרכזי המציג את ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות בכל הקשור לתחבורה מתקדמת. לעומת הקונגרס העולמי הראשון שהתקיים בפריס בשנת 1994 שבו הוצגו 73 מאמרים מדעים והשתתפו בו כ- 3000 משתתפים ומבקרים, הציג הקונגרס בדטרויט 630 מאמרים מדעיים ומקצועיים ב-275 מושבים, כאשר מספר המשתתפים והמבקרים הגיע לכדי כ- 30,000 ב 4 ימי הקונגרס. כמו כן, הוצגו בתערוכה שהתקיימה בצד הקונגרס כ-  270 פיתוחים של ITS וכלי רכב ממותקנים במערכות ITS.
המוטו של הקונגרס הפעם היה: "להמציא את התחבורה מחדש בעולם מקושר" והדגש הושם על יישום מערכות ITS בקנה מידה מערכתי תוך כדי יצירת קישוריות בין כל אמצעי התחבורה ומשתמשי הדרך. ההרצאה מציגה מספר דוגמאות אופייניות מתוך שפע הפרויקטים והפיתוחים שהוצגו בקונגרס:

1. פרויקט "ניידות חכמה לשילוב תכנית ITS לסינגפור לשנת 2030",
2. התכנית למתקן כ-כלי רכב 2800 באזור אן-ארבור מישיגן במערכות ITS וכ- 25 מוקדי מידע אלקטרוני ותקשורת במערך הבקרה והתקשורת לנהגים בצמתים מרומזרים, שילוט ותמרור דרכים לאורך של כ- 110 ק"מ דרך.
3. מערכות רכב אוטונומי שנוסע בשיירה ללא מגע אדם בהגה או בבלמים, בחניה אוטומטית, ובלימות אוטומטיות בהשפעת כלי רכב המצויים לפנים. קידום מערכות ה ITS בקנה מידה מציאותי ומחייב שיתוף פעולה של כל הגורמים בחקיקה, תקינה ויצירת סטנדרטים רלבנטיים ובעיקר בתכנון מתקדם המשלב את מה שפותח בקנה מידה מציאותי.

לגבי היישום במדינת ישראל מומלץ שכל מערכות התחבורה והתכניות הקיימות לקראת ביצוע יעברו בדיקה לצורך הכללה ויישום אמצעי ומערכות ITS רלבנטיים לאלתר, התועלת והרווח הצפויים הם משמעותיים ביותר.
 
 
14:20-14:40    
הטמעת פתרון תקשורת בין רכבים בזמן ועלות אפקטיביים
און הרן, CTO, אוטוטוקס


פתרונות תקשורת בין רכבים ותשתיות (V2X) קרבים במהירות לייצור סדרתי, וזאת על מנת לתמוך בחזון של תחבורה בטוחה וירוקה, תוך וצמצום דרסטי של נפגעי תאונות דרכים. הערך של פתרונות אלו תלוי באופן מהותי בהשגת מסה קריטית של רכבים המצוידים בטכנולוגיה זו. על מנת לאפשר זאת, נדרשים פתרונות אפקטיביים בזמן ועלויות שיאפשרו אימוץ מהיר על ידי יצרניות הרכב והנהגים.
אוטוטוקס ביצעה באחרונה מספר פרוייקטי הטמעה של מערכות תקשורת בין רכבים עם יצרני רכב וספקיות מערכות רכב. אוטוטוקס צברה ניסיון רב והבנה מעמיקה כיצד לתכנן מערכת כזו באופן מהיר ובעלויות אפקטיביות, תוך מענה למגוון הדרישות והאילוצים באימוץ טכנולוגיה זו, בדגש על צמצום סיכונים ובדיקות נדרשות. החשיבות של מערכת חומרה ותוכנה אינטגרטיבית, בדוקה-מראש, תוך תמיכה מקצה לקצה, תוצג במסגרת זו, תוך מתן דוגמאות מתוך פרויקטים רלוונטיים.

 
 
14:40-15:00   
מונעים את התאונה הבאה באמצעות איסוף וניתוח מידע
עמית לוזון, מנהל חטיבת איתוראן Online


מערכות הניהול והשליטה החדשות יודעות כיום לנטר התנהגות נהג במגוון אספקטים.
באמצעות מידע זה, ניתן להפעיל אורות אדומים על נהגים מסוכנים, להצביע על המקומות בהם הנהג נדרש לשפר את נהיגתו, לבצע מעקב רציף את השיפור בממדים לאורך זמן ובמקרה חירום – אף להתריע על תאונה בזמן אמת.

בהרצאה נחשוף את יכולות המערכת ונדגים על בסיס מקרי אמת, כיצד ניתן למנוע את התאונה הבאה.
 
 
15:00-15:20
חידושים במערכות שבאחריות חב' חוצה ישראל
ראובן לבאון, מנכ"ל חוצה ישראל 


חברת כביש חוצה ישראל הינה חברה ממשלתית במסגרת משרד התחבורה. החברה נוסדה, בשנת 1993, לצורך יזום והקמת כביש חוצה ישראל/דרך מס' 6.  כיום מופקדת החברה על המשכו של הכביש צפונה (במסגרת זכיינות חדשה) ודרומה (במסגרת תקציבית). החברה מהווה הרשות הממונה מול זכיין דרך 6/"דרך ארץ", מנהרות הכרמל/"כרמלטון" והנתיב המהיר/"שפיר – נתיב מהיר" (וכמובן מול "הזכיין שבדרך" במרחב יקנעם – העמקים – סומך). 
בנוסף, מופקדת החברה על קידום תכנון מפורט וזמינות של מסדרון מסילתי "חוצה ישראל" שבמרכזו – המסילה המזרחית – חדרה מזרח- לוד. החברה שמה על דגלה, במקום מרכזי, לתכנן וליישם בשיתוף פעולה עם המגזר הפרטי – מערכות כבישים איכותיים, בטיחותיים ובמיטב החדשנות הרב תחומית. הסקירה המפורטת מפנה זרקור לתחומי הטכנולוגיה, ההיבט העסקי, התחום הסביבתי, המימד החוקי/משפטי, הפעלה ואחזקה ולבסוף – לעולם הרגולציה (מעמד "רשות ממונה", בין השאר).


 
 
15:20-15:40   
עתיד התחבורה בעיר החכמה
ד"ר חנן גבאי, מנכ"ל סי. ג'י - סמארטק בע"מ


עתיד התחבורה בעיר החכמה, מנקודת מבט של האיחוד האירופי. מנהל אחת החברות  הגדולות בארץ אמר בראיון לעיתונות שהבעיה הכי קשה שלו היא איך להגדיר את המוצר הבא.
נושא זה מטריד מנוחתם של רבים ולא רק מנכ"לים. בהרצאה נחשוף התהליך שיסייע לשומעים בבניית מפת הדרכים שלהם לקראת פיתוח המוצר הבא. כדוגמא נעקוב אחר התפתחות נושא המכונית המקושרת בשנים האחרונות, נראה כיצד מרעיון ומחקר בסיסי אנו עומדים כיום בפני שוק רגולטיבי בעיקרו שמוכן מבחינה טכנולוגית לשימוש במוצר.
נדון בקשר שבין התחבורה החכמה לפעילות של האיחוד האירופי בנושא העיר החכמה ונבחן את האתגרים שמעמיד האיחוד לעוסקים בנושא.


 
 
15:40-16:00   
יישומי מערכות תבוניות לתחבורה במטרונית
עמוס גלרט, מנכ"ל דן בצפון, הפעלת תחבורה בע"מ (מטרונית)


תכירו, המטרונית בחיפה, מערכת ה-BRT (Bus Rapid Transit) הראשונה מסוגה בישראל. מערכת להסעת המונים המשרתת שני מיליון נוסעים בחודש, ומשתרעת על פני מפרץ חיפה מדרום חיפה ועד צפון הקריות.

תפעול ה-BRT מתבסס על מערכות חכמות אשר מווסתות את התנועה ואת מכירת הכרטיסים, מערכות ליבה אלו מתממשקות עם מערך שלם של מערכות המזינות אותן ומוזנות מהן, וכן מתממשקות למערכות המדינה. התוצר- שירות אמין, מהיר וזמין לנוסע.


 
 
16:00-16:20
מגמות ושינויים בעולם הרכב המקושר
ישראל רון, מנכ"ל ספוטם


כניסת שחקני רשת מרכזיים ובראשם גוגל ואפל לעולם הרכב המקושר, העיסוק הגובר בנהיגה אוטונומית ומגוון חידושים משמעותיים נוספים בטכנולוגיה וברגולציה מניעים תהליכי שינוי משמעותיים בתעשייה, בהרכב שרשרת הערך שלה ובמודלים העסקיים הקשורים לתחום זה.

ההרצאה תסקור את האירועים וההתפתחויות המרכזיים בשנה האחרונה בתחומים שונים החל ממערכות בידור ומידע לרכב וכלה במערכות בטיחות מקושרות.
במהלך המצגת, נבחן את המגמות השונות בתעשייה וננתח את שינויי התפיסה והמיקוד של שחקני השוק השונים בטווח הקצר והארוך. ההרצאה תכסה מגוון נושאים הקשורים זה בזה ובהם: ADAS, V2X, Infotainment, UBI Autonomous driving ועוד.
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 מפת אתר | תנאי שימוש באתר
  איגוד ITS ישראל, ת.ד 5203, הרצליה 4615102  טל. 09-9516174